Spegling öga  vänster logga copy

2015 > 02

Trygga Liiv blir borstad och klappad. Trygga Liiv blir borstad och klappad.
I denna skrift kan du läsa vilken betydelse våra husdjur har för
människors hälsa ur ett hälsofrämjande och hälsobevarande perspektiv. Margareta Håkanssons uppdrag har varit att undersöka hälsofrämjande och hälsobevarande effekter. Djurens betydelse för människornas hälsa har fått ökad uppmärksamhet under senare år. Den sammantagna bilden är att det inte råder tvivel om att både naturen som helhet, trädgård och djur starkt bidrar till hälsa och livskvalitet hos gemene man. Denna skrift är en sammanfattning av forskningsrapporten ”Husdjur och folkhälsa.
Läs hela inlägget »
Naturen bjuder på fina vackra ting... det gäller bara att vara öppen för dem! Naturen bjuder på fina vackra ting... det gäller bara att vara öppen för dem!

 Livet är som bäst
när man kör häst!

GOOGLE TRANSLATE