Spegling öga  vänster logga copy

Hästunderstödd Terapi

I Sverige har ridning som fritidsaktivitet och rehabilitering för personer med funktionshinder funnits sedan slutet av 1950-talet. Andra namn på metoden är Ridterapi och Equine Assisted Therapy (EAT).

"Hästunderstödd terapi, HUT spänner över ett brett fält av terapeutiska, sociala och pedagogiska inriktningar där man använder hästen, hästens miljö och de aktiviteter som samvaron med hästar kan erbjuda i syfte att ge stöd och behandling. Det unika med hästunderstödd terapi är fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslomässigt engagemang och djur och natur i en självklar kombination.
Att samverka med hästar ger möjlighet att erbjuda rehabilitering utifrån ett helhetsperspektiv. Nödvändigheten att kommunicera med hästen stimulerar till ett aktivt och engagerat deltagande vilket skapar en god miljö för inlärning. Samvaron med hästar ger utrymme för många olika känslor och kräver närvaro. När man är med hästar finns det inte plats för andra tankar utan man befinner sig helt i nuet. Hästens miljö och de aktiviteter som ingår kan bland annat beskrivas som meningsbildande, varierade, motiverande, fysiska, engagerande och verkliga. Innehållet går att variera och anpassa till individuella behov men bygger samtidigt på de rutiner som finns för hästarnas väl och för både vår och deras säkerhet. Det skapar en miljö som är förutsägbar men ändå innehållsrik."
Källa: stiftelsenhippocampus

Leif Hallbergs bok " Walking the way of the horse" ger beskrivningar på hur relation- häst människa och kommunikationen fungerar. Det är en otrolig dynamisk kraft som uppstår i relationen häst människa.

Fler exempel på litteratur:
Chris Irwin: Hästar ljuger inte
Marc Bekoff: The emotional lives of animals
Ann Nyberg Bradley: Of Life and Horses - cooperation through communication

Förtroende, respekt, tillit är något vi förtjänar och vi lär oss hela tiden i umgänget med våra hästar och av och med varandra.

Cahom

GOOGLE TRANSLATE