Spegling öga  vänster logga copy

Må bra i Halländsk natur!

Kom med på Måbra dagar du med! I smågrupper förs diskussioner där vi inspireras av varandra samtidigt som vi tar vara på hälsoeffekterna av naturen som kraftkälla. Välkommen att kontakta mig för intresseanmälan eller bokning!

Tema: Kommunikation

Inre och yttre kommunikation. Hur kommunicerar vi med oss själva och vår omgivning. Självbild. Självförtroende, självkänsla, hur ser du på dig själv? Vad styr dig? Tankar Känslor och värderingar. Lär oss mer om våra känslor och behov och att uttrycka dem bättre.

Tema: Kost, motion, sömn

Kost, motion och sömn är viktiga för vår hälsa. Coachning i smågrupper där det diskuteras nuläge och önskat läge.

Förtroende, respekt, tillit är något vi förtjänar och vi lär oss hela tiden i umgänget med våra hästar och av och med varandra.

Cahom

GOOGLE TRANSLATE