Spegling öga  vänster logga copy

Välbefinnandet är ett samspel...


Hälsa är ett vitt och grönt begrepp och har många definitioner.  Är man frisk eller sjuk, mår man bra eller mår man dåligt, är man sjuknärvarande på jobbet eller har man sjukfrånvaro från jobbet, är man inbillningsfrisk eller inbillningssjuk? Vad är hälsa, välmående för dig?

Hur jag tänker, hur jag känner påverkar det jag gör och får konsekvenser för hur jag mår.
Vår självbild påverkar våra känslor.
Våra känslor påverkar vårt beteende.
Vårt beteende påverkar de resultat vi uppnår.
 
Att ta hänsyn till alla dimensioner är inte så enkelt att ha i sitt medvetande men man kan alltid sträva efter en balans i tanke, känsla och handling! Och låta tiden jämna ut obalanser!

Ibland lättare sagt än gjort

Ibland är det inte så enkelt att på egen hand göra något åt sin egen hälsa, då kan det vara bra att få stöd och lite startgas och ett ställe att tanka nytt drivmedel på. Vi är ibland bättre på att serva bilen än på att serva oss själva. När tillgodosåg du dina grundläggande behov sist? Hur är det med återhämtningen?

Att vistas i naturen ger oss kraft och återhämtning.

David Ingvar säger:
"Det är nödvändigt för våra hjärnor att vara utomhus för att våra hjärnor skall stimuleras av det flöde av ljud, ljus, former och färger som naturen bjuder på. Vi behöver de stimuli för vår hörsel, vår syn och vår hud som finns utomhus t.ex. i fågelsång och vindsus, solreflexer och skuggor, fukt och dimma och färgupplevelser bland blommor och insekter. Våra hjärncellers tillväxt är beroende av denna särskilda stimulans som naturen erbjuder."

Using Nature-Based Rehabilitation to Restart a Stalled Process of Rehabilitation in Individuals with Stress-Related Mental Illness

Broschyr om djur, natur  och människors hälsa

Mindfulness i grupp

Om stress

Avhandling om utmattningssyndrom

Att skapa en restoativ plats - Ett designförslag för en restoativ trädgård

The influence of the Environment on Directed Attention, Blood Pressure and Heart Rate- An Experimental Study Using...

Utkast till en skolmästares trädgård

Kan skogsmiljörer användas vid rehabilitering av människor med utmattningssyndrom?

Bra kunskap som kan rädda liv

När helst du känner oro... vila hos en häst av Nordsvensk börd..

Christel.

GOOGLE TRANSLATE