Spegling öga  vänster logga copy

ForRest! Naturunderstödd Rehabilitering med regelbunden skogsvistelse i Halmstad, Halland

Skogsvistelse 2 gånger i veckan, ca 4 timmar, i 3 månader ger goda effekter (resultat). Deltagarna känner sig gladare, mer avspända och harmoniska, lugnare och mer klartänkta efter skogsvistelsen. Avsikten med upplevelsen är att deltagarna ska ta in via sinnena. Vi är mest i tankarna av vår vakna tid och mycket är prestationsbaserat. Därför är en ForRest bra! Skogen bjuder på lagom mycket stimuli, kognitiv vila och kravlöshet. Bara upplevelsebaserat och prestationlöst. Back to basic, tillbaka till vårt ursprung blir viktigare i dagens samhälle där allting rullar på i ett högt tempo. En ForRest rehabilitering ger vinster till både individ och samhälle! En god investering, välkommen att kontakta för en offert!

ForRest vid naturhälsoplatsen i Simlångsdalen ForRest vid naturhälsoplatsen i Simlångsdalen

Så här är det på en ForRest!

 Vi börjar med en samling med fika, vid öppen eld eller i timmerstugan om det lämpar sig bättre. Vi gör en avstämning av dagsformen följt av enkla koncentrationsövningar, avspänningsövningar. Därefter förflyttar sig deltagarna till en egen utvald plats i skogen eller med hästarna / hästen i hagen i 2 timmar. Återsamling vid stugan, skolan, lägerplatsen för lättare lunch och gemensam reflektion och utvärdering. Tidsåtgång 4-5 timmar. Deltagare tar med egna kläder efter väder! Fikan ingår!

Välkommen att kontakta mig för bokning!

"Preliminära forskningsresultat visar att personer med utmattningssyndrom helst väljer att vara i skog vid en sjö eller i en
ljus öppen tallskog och ofta väljer bort granskogen. Efter en skogsvistelse på två timmar är deltagarna mer avspända, gladare,
mer harmoniska, lugnare och mer klartänkta än innan de gick ut. Resultaten visar även att deltagarna blev alltmer harmoniska under den tvåmånadersperiod som de besökte skogen vid
upprepade tillfällen." Källa se pdf brochyr på längre ner på sidan. 
Kan skogsmiljörer användas vid rehabilitering av människor med utmattningssyndrom?

GOOGLE TRANSLATE