Spegling öga  vänster logga copy

Grön Rehabilitering i Halmstad, Halland

Hos CAHOM deltar du i rehabiliteringen:

2 gånger i veckan 4 timmar åt gången i 12 veckor i grupp med max 8 deltagare.
Måndagar och Torsdagar 9-13.
Tisdagar och Fredagar 9-13.

Vill du se verksamheten innan du börjar är du välkommen på studiebesök Boka här!
 

En dag på Grön Rehabilitering hos CAHOM.

Vi börjar med samling och fika där du också får ta del av dagens erbjudande. Därefter är det egen tid på din favoritplats.

När du är redo är du välkommen att ta del av dagens aktivitet efter din förmåga och dina behov. Det kan vara att medverka i
arbetet med hästarna, borsta hästarna, åka häst och vagn eller i rehabträdgården. Vi har också en skapande verkstad om man vill göra något.
Kanske du väljer att stanna på din favoritplats och bara vara.

Vi återsamlas för reflektion av dagen och intar lunch gemensamt. Du för din egen aktivitetsdagbok så du kan följa din vistelse på CAHOM under rehabiliteringen. Därefter avslutas dagen med hemfärd.

Välkommen på studiebesök för att få veta mer om Grön rehabilitering!  Måltider och aktiviteter ingår i grön rehabilitering. Deltagare behöver inte ha med sig egen mat. Kontakta Christel för mer information!

Du möter
Christel Carlsson, hälsopedagog.
Lotta Johansson, leg fysioterapeut.
Ylva Aurell, Docent och Leg. läkare och hästfacilitator.
Anne Van Hirtum, landskapsarkitekt, trädgårdsmästare och hästfacilitator.
Anders Knutsson, skogspromenader, snickeri.

Rehabträdgården, vandring i skogen, eller vid naturhälsoplatsen.
Rehabträdgården, vandring i skogen, eller vid naturhälsoplatsen.
ForRest vid naturhälsoplatsen i Simlångsdalen ForRest vid naturhälsoplatsen i Simlångsdalen

Målgrupp och målsättning

CAHOM erbjuder aktiviteten till deltagare med lätt till medelsvår depression, ångest eller stressrelaterat tillstånd, utmattningssyndrom. Grön rehabilitering är ett komplement till rehabiliteringsplanen som  deltagare genomför via sin vårdcentral.
Målet är att deltagare ska öka sin hälsa och återfå sin arbetsförmåga, för att kunna vara kvar eller återgå i arbete/studier eller annan sysselsättning.

Etisk kod för hästunderstödda insatser

CAHOM följer Etisk kod för Hästunderstödda Insatser, HUI. Denna etiska kod syftar till känslighet och förståelse, inte till faktakunskap.
CAHOM förbinder sig att:
Respektera och iaktta tystnadsplikt.
Inhämta klientens samtycke till alla former av vetenskaplig forskning. Forskning  bedrivs i  grön rehabilitering på CAHOM.
Ansvara för att säkerhetsrutiner finns och efterlevs.
Ladda ner  eller läs hela etiska koden nedan!

CAHOM har avtal med Region Halland fram till 2021-12-31. Deltagare i Grön Rehabilitering kan fortsatt erbjudas grön rehab med annan finansier, exempelvis arbetsgivare. Kontakta oss för mer information!

Alla har ett personligt ansvar och är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda oss själva och andra mot spridning av covid-19.
Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra.
Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

  • stanna hemma vid symtom på covid-19
  • tvätta händerna ofta och noggrant och använd handdesinfektion
  • håll dig informerad om särskilda rekommendationer, läs på Region Hallands hemsida om aktuell information.

GOOGLE TRANSLATE