Spegling öga  vänster logga copy

Våga välja vara den du vill vara så blir du den du är!

Pedagogik inrymmer  de stora områdena; utbildning, utveckling och uppfostran.

Några inspirationspedagoger filosofer & psykologer för mig är; 
Pestalozzi, Hegel, Montessori, Dewey, Nilsonne & Kåver, Gyllensten, Uneståhl, Palm-Beskow, Palmer och många fler...

Pedagogiska utgångspunkter:

  • Hjälp till självhjälp, (en viktig princip i Pestalozzi och montessoripedagogiken).
  • Ansvar, att människor lär sig att på ett bättre sätt ta ansvar för sig själva, sin miljö och sitt liv.
  • Lära av varandra, dela varandras erfarenheter och kunskaper, sharing is caring.
  • Varje individ blir bemött där de befinner sig (min ansats och utgångspunkt). Utgå från behov, lära sig bli tydligare med att utrycka sina behov och närvaro i nuet.
  • Naturen som kraftkälla med dess årstiders växlingar.
  • Hästen som samarbetspartner med specifika uppgifter som; dragare, bärare, vän och arbetskamrat.  Vi har mycket att lära av hur hästar är.
  • Självdistans och humor är viktiga ingredienser.
  • Samspelsteori Kognition-Emotion-Konation, Pestalozzis tankegångar att utvecklingen behöver vara balanserad för att vi ska utvecklas optimalt och må bra. Våra tankar, känslor och handlingar i balans över tid.

Katten är fokuserad och närvarande, har full koll på balansen. Ibland är vi "monkeyminded" och låter tankarna, känslorna och viljan hoppa omkring planlöst i våra liv.

Kvalitetssäkring genom utvärdering

Alla aktiviteter utvärderas för att vi ska bli mer säkra på att vi nått de resultat vi önskar. Man kan alltid bli bättre men ibland också vara nöjda och tillfreds att vi gjort efter bästa förmåga.

 

Att läsa
utan att förstå
är som att plöja
utan att så!

GOOGLE TRANSLATE