Spegling öga  vänster logga copy
Flygfoto över CAHOMs naturhälsoplats beläget i Skallinge Gårds välskötta skog.

Med naturen som kraftkälla...

Vägen ut i skogen kan bli vägen in för dig att komma tillbaka till arbetslivet, må bra eller må bättre. Människan har sökt sig till naturen i alla tider och funnit dess helande och läkande effekt. Dagens forskning visar detta. Vi påverkas positivt av att vistas i naturen.

  • Ju starkare kris desto bättre rehab-effekt av naturupplevelse.
  • Sociala faktorer är viktiga vid låg och moderat kris.
  • Natur i vardagslivet har en buffrande effekt på människors mentala tillstånd.

Naturen är en given bas i Cahoms arbete.

Ibland är vi ute vid kusten, naturupplevelser vid havet är lika sköna och rogivande.

GOOGLE TRANSLATE

Jag är blott ett sandkorn
vid havets strand, men även ett sandkorn
kan glimma till ibland,
när kosmos bestrålning;
solens strålar,

andra sandkorn gnids emot min rand...

Christel..
24 juni 1990.