Spegling öga  vänster logga copy

Vi arbetar upplevelsebaserat!

Redskapen som naturhälsopedagogen använder är naturen och dess symboler. Dels används naturen som ett rum att vara i och dels används den för att med sin icke invaderande men levande närvaro kultivera närvaro hos individen. Naturhälsopedagogen guidar individen till en fördjupad upplevelse av sig själv i mötet med naturen. Naturupplevelsen är inget självändamål utan den kopplas alltid till det inre upplevandet/växandet hos individen.

 

Genom att guidas in i upplevelsen av det sammanhang/den helhet som vi alla är en del av, kan deltagarna i den här typen av insatser få hjälp att starta en inre läkningsprocess, erövra kunskaper / färdigheter och växa utöver de begränsningar som denne upplever. Vad som hamnar i fokus beror naturligtvis på vilken typ av insats det handlar om.

 

Gemensamt för alla naturhälsopedagoger är att vi arbetar upplevelsebaserat. Sedan kan det skilja metodmässigt t ex genom att de väver in egna specialkunskaper och färdigheter i arbetet.

Det kan t ex röra sig om specifika kunskaper om naturen, odling, djur, kost, hantverk, konstnärligt skapande, kroppskännedom, meditation, rörelse/dans, musik m.m. Naturmiljöer som används kan vara allt från mer specialdesignade rehabträdgårdar till den vilda naturen (skogen, fjället m.m).

 

Oavsett vilka redskap som används så handlar arbetet om att stimulera alla sinnen för att få igång den typen av kreativa processer som ofta är en förutsättning för läkning, växande och utveckling. Kärnan för allt arbete naturhälsopedagogen gör är medveten närvaro, då upplevelsebaserat arbete arbete i naturen kultiverar just närvaro.

Att läsa
utan att förstå
är som att plöja
utan att så!

GOOGLE TRANSLATE