Spegling öga  vänster logga copy

Så arbetar en naturhälsopedagog

En naturhälsopedagog arbetar inom fälten rehabilitering och hälsofrämjande arbete. Det kan vara insatser som har förebyggande syfte som t ex att skapa en medvetenhet kring stress och vad som skapar stress i dagens samhälle och i det vägleda människor in i en personlig process där de får redskap för att hantera ev stress i vardagen och kultivera en medveten närvaro i livet.

Närvaroträningen får sitt syfte och målsättning utifrån vad individen behöver just nu!

 

Naturhälsopedagogen guidar i detta arbete till en medvetenhet om nuläge och vad man önskar att närvaroträningen ska bidra med och förändra i ens liv. Det kan handla om att bli mer uppmärksam på signaler inifrån sig själv eller hantera stressande jobbiga situationer i livet eller vardagliga saker som t ex att ha ro att umgås med familjen.

 

Vidare kan insatserna innebära rehabilitering efter sjukdom och då ligger tyngdpunkten på att skapa medvetenhet kring nuläget/vad som ev kan hindra framgångsrik rehabilitering just nu samt finna sätt att hantera det och att återerövra resurser för att komma vidare.

Den som rehabiliteras guidas till en upplevelse av sig själv bortom sjukdom och/eller sjukdomsidentitet! Vidare kan naturhälsopedagogen arbeta med mer pedagogiska lärande processer som leder till både personlig utveckling och "upplevda" kunskaper/färdigheter inom olika teman eller ämnesområden.

Att läsa
utan att förstå
är som att plöja
utan att så!

GOOGLE TRANSLATE