Spegling öga  vänster logga copy

Ridtur i natursköna Simlångsdalen, Halland!


Lagom ridturen i skritt i vår egen skog. Lite backe upp och backe ner i varierad terräng.  Tills vidare är det endast privat ridning då hästarna medverkar i rehaben.

Vi hjälps åt att göra i ordning hästarna och vi går igenom förhållningssätt och hur man gör innan turen.
Barn endast i målsmans sällskap. Hjälm och säkerhetsväst ska användas av barn. All ridning sker på egen risk och enligt allemansrätten vid längre turer. Vi har ansvarsförsäkring och förutsätter att alla som kommer och rider har  egen olycksförsäkring. Hjälm och reflexväst finna att låna. Guide alltid rider med.
Hästarnas bärande maxvikt 90 kg, Fanny 70 kg, vilket också är beroende på kunskap hos ryttare. Är man  i en viktzon över gränsen rekomenderas en tur med häst och vagn

Ridturer i underbar natur

Vi har vi olika grupper beroende på målsättning, kamratskap och ridvana. 

Ridning och samvaro med hästen är hälsofrämjande på många sätt. Ridningen ger:

  • förbättrad kroppskännedom, koordination, rörlighet, styrka, uthållighet
  • förbättrad kondition, balans och hållning, reglera fysisk och psykisk spänning
  • förbättrade tankemässiga & känslomässiga förmågor, ersätta negativa tankar och få positiva erfarenheter
  • förbättrad självkänsla, förbättrad självkontroll (Anna: "Ridning är världens bästa skola i självkontroll")
  • förbättrar koncentration och inlärning,
  • kommunicera och samspela med hästen genom bl.a. kroppspråk, träna tydlighet/ konsekvens i verbal- och icke-verbal kommunikation, relationsutvecklande
  • få möjlighet att ta fram sin viljekraft och att sätta mål, hitta egen kontroll / släppa egen kontroll, få en möjlighet att styra situationen
  •  få tillfälle att hantera sin rädsla inför någon som är stor, stark och respektingivande, få en möjlighet att vara modig och utveckla sin inre styrka
  • framför allt glädje, de flesta blir glada av att vara med hästar

Hästarna ger en direkt återkoppling på hur ryttaren använder sin kropp och knopp. I rekreationsridning använder man sina muskler på ett avslappnat sätt, speciellt sätesmuskulatur och bålstabilitet gynnas. Skritt ger en lågintensiv träning utan att ryttaren känner någon större ansträngning. Studier har visat att ridning har minskat smärtor och värk hos många människor. Dessutom får man en härlig naturupplevelse på köpet. Hästen verkar kurerande genom rörelsestimulering. Få perspektiv på tillvaron och kliv upp på en nordsvensk häst! 

Välkomna på en ridkur!

"Ridning är världens bästa skola i självkontroll!"

Anna

GOOGLE TRANSLATE

"Få perspektiv på tillvaron. Kliv upp på en nordsvensk häst!"