Spegling öga  vänster logga copy

Livet är som bäst när man kör häst

Agneta provar på att köra Liiv

Sele till nordsvensk brukshäst

Selens olika delar är bra att ha koll på, vad de heter så vi pratar om samma sak på körkurser och vid sammankomster. Selens olika delar är bra att ha koll på, vad de heter så vi pratar om samma sak på körkurser och vid sammankomster.

Grundläggande körlära

Introduktion i hästkörning 16 timmar behandlar följande.
Hästhantering, hästmannaskap, säkerhet och stallmiljö
Hästens beteende, hälsovård och visitation
Selens delar och tillpassning
Grunder i tömkörning
Privatlektion eller i mindre grupp. Kontakta mig för bokning

Take a ride with the coach in an open coach and be more openminded!

GOOGLE TRANSLATE