Spegling öga  vänster logga copy

Avel med nordsvensk brukshäst

Molly med CCs Gimo Molly med CCs Gimo

Jag tar gärna upp beställning om någon vill ha ett föl efter mina ston. Det är roligt att få vara med från början och bestämma vem/ vilken kombination som lämpar sig bäst. Den nordsvenska brukshästen är en av våra inhemska hästraser som  är utrotningshotad. År 2013 föddes det 266 föl. År 2014 var det bara 209 nordsvenska föl som föddes... Antal nordsvenska brukshästar, både sto och hingstföl som finns i blå basen med pass; 2013;  255, 2014; 199,  2015; 282.  Vi behöver ha minst 200 stoföl varje år för att säkra rasens överlevnad. Siffran bör ligga på 400 nordsvenska brukshästar varje år.
 

Nordsvensk brukshäst avelsmål

Läs mer om avel och fruktsamhet hos den nordsvenska hästen.

Stoinventeringsblankett till nordsvenskt brukssto

Nordsvenska brukshästars stostammar

Hingstlinjer Nordsvensk Brukshäst

The NorthSwedish Horse Power

is the power

that motivates

me to work...

GOOGLE TRANSLATE