Spegling öga  vänster logga copy

Kriterier för psykisk hälsa

Det talas mycket om ohälsa och att den ökar i vårt samhälle idag. Det kan vara bra att veta vilka kriterier  som anges för psykisk hälsa;
1. Positiv affekt - vid gott humör, lugn och full av liv.
2. Upplevd lycka och nöjdhet - känner sig nöjd och tillfreds med livet.
3. Självacceptans - har en positiv bild av sig själv, sitt förflutna och accepterar olika aspekter av självet.
4. Social acceptans - har en positiv bild av andra samtidigt som personen accepterar olikheter och människors komplexitet.
5. Personlighetsutveckling - visar insikt i sin potential och utveckling och öppenhet inför utmaningar.
6. Social aktualisation - anser att människor och samhället kan utvecklas positivt och växa.
7. Mening med livet - har målsättningar som ger livet en mening.
8. Social kontribution - anser sig ha något att tillföra samhället, och att vad man gör är av värde för andra.
9. Behärskning av omgivningen - klarar av att behärska komplicerade miljöer och kan välja miljö som passar sina behov.
10. Social koherens - intresserad av samhället eller omgivningen, och anser att samhället är meningsfullt och begripligt.
11. Autonomi - är självgående med av samhället accepterade eller konventionella uppfattningar, och kan stå emot oönskat grupptryck.
12. Goda mellanmänskliga relationer - har varma, tillitsfulla och tillfredsställande relationer, och har förmåga till initimitet och empati.
13. Social integration - har en känsla av att vara en del av samhället, och att samhället är ett stöd.
Ett liv innehåller psykiskt lidande och smärta, och att reagera på negativa erfarenheter psykiskt är normalt. Gränsen mellan sådant normalt lidande och psykisk ohälsa är diffus, men brukar erkännas som signifikant för när ett psykiskt tillstånd har övergått från att vara normalt till att ha blivit patologiskt och därför behöver vård. Ett vanligt kriterium på skillnaden, är att tillståndet är patologiskt när lidandet självt innebär ett lidande.  Här kan du läsa mer hur jag ser på hälsa!

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln