Spegling öga  vänster logga copy

FNHs hästdag i Skara, Uddetorpskolan den 12 augusti 2006

Sören Fasth heter kusken. Trixie 23575,  Linda 22608 och Sören Fasth heter kusken. Trixie 23575, Linda 22608 och
Saga 23034 med sina ägare Tore o Kristina Stockman.
Saga 23034 med sina ägare Tore o Kristina Stockman.
Granat 1758 och Invar Karlsson vid den obligatatoriska vilan, draglagsprov. Granat 1758 är Mollys farfar.
Längst till vänster ses FNHs sekreterare, kassör, ledamot Towa Wallblom, Ulla Josefsson, Hushållningssällskapet och ansvarig för sommarpremiering i Halland och FNHs ordförande Kåre Gustafsson i full färd att dela ut diplom för avelsframgångar!
Längst till vänster ses FNHs sekreterare, kassör, ledamot Towa Wallblom, Ulla Josefsson, Hushållningssällskapet och ansvarig för sommarpremiering i Halland och FNHs ordförande Kåre Gustafsson i full färd att dela ut diplom för avelsframgångar!

The NorthSwedish Horse Power

is the power

that motivates

me to work...

GOOGLE TRANSLATE