Grön Rehabilitering i Halmstad, Halland

Hos CAHOM deltar du i rehabiliteringen:
2 gånger i veckan 5 timmar åt gången i 9 veckor, eller
2 dagar i veckan 4 timmar åt gången i 12 veckor i små grupper.
Måndagar och Onsdagar 9-13
Tisdagar och Torsdagar 9-14
Fredagar studiebesök 9-12 Boka här!

En dag på Grön Rehabilitering hos CAHOM.

Vi börjar med samling och fika där du också får ta del av dagens erbjudande. Därefter är det egen tid på din favoritplats.

När du är redo är du välkommen att ta del av dagens aktiviteter efter din förmåga och dina behov. Det kan vara att medverka i
arbetet med hästarna, i köket eller i rehabträdgården.
I skolan finns vår skapande verkstad. Kanske du väljer att stanna på din favoritplats och bara vara.

Vi återsamlas för reflektion av dagen och intar lunch gemensamt. Du för din egen aktivitetsdagbok så du kan följa din vistelse på CAHOM under rehabiliteringen. Därefter avslutas dagen med hemfärd.

Välkommen på studiebesök för att få veta mer om Grön rehabilitering! Kontakta Christel

Du möter Christel Carlsson, hälsopedagog och Johanna Börnfors, Leg fysioterapeut och OHI-certifierad ridterapeut. Möjlighet att samåka från Halmstad med personalen.
Fler i teamet som du möter:
Ylva Aurell, Leg. läkare.
Henrika Jormfeldt, specialistsjuksköterska och docent i omvårdnad, forskare, OHI-certifierad ridterapeut.
Anne Van Hirtum, landskapsarkitekt.

Rehabträdgården, vandring i skogen, eller vid naturhälsoplatsen.
Rehabträdgården, vandring i skogen, eller vid naturhälsoplatsen.
ForRest vid naturhälsoplatsen i Simlångsdalen ForRest vid naturhälsoplatsen i Simlångsdalen

Målgrupp och målsättning

CAHOM erbjuder aktiviteten till deltagare med lätt till medelsvår depression, ångest eller stressrelaterat tillstånd. Grön rehabilitering är ett komplement till rehabiliteringsplanen som  deltagare genomför via sin vårdcentral.
Målet är att deltagare ska öka sin hälsa och återfå sin arbetsförmåga, för att kunna vara kvar eller återgå i arbete/studier eller annan sysselsättning.

Etisk kod för hästunderstödda insatser

CAHOM följer Etisk kod för Hästunderstödda Insatser, HUI. Denna etiska kod syftar till känslighet och förståelse, inte till faktakunskap.
CAHOM förbinder sig att:
Respektera och iaktta tystnadsplikt.
Inhämta klientens samtycke till alla former av vetenskaplig forskning. (forskning kommer att bedrivas i hästunderstödd verksamhet på CAHOM)
Ansvara för att säkerhetsrutiner finns och efterlevs.
Ladda ner  eller läs hela etiska koden nedan!

CAHOM har avtal med Region Halland. Deltagare i Grön Rehabilitering deltar kostnadsfritt. Kontakta din vårdcentral som remitterar dig.

GOOGLE TRANSLATE