Spegling öga  vänster logga copy

Verksamhetsidé för CAHOM.

Cahoms verksamhetside är att vara behjälplig i människors utveckling och hälsa, att människor når ökad medvetenhet och kan ta eget ansvar för sin hälsa med hjälp av häst och människa. Genom att erbjuda natur och hästupplevelser guidas deltagaren in i ett sammanhang, en helhet som vi alla är del av och får därigenom hjälp att starta en inre läkningsprocess, erövra kunskaper och färdigheter för att komma vidare från begränsningar deltagare upplever. Utgångspunkter är att ge hjälp till självhjälp
som bygger på samspelsteorin där tankar, känslor och handlingar i balans med naturen som kraftkälla och dess årstidsväxlingar. Skallinge Gård erbjuder en rekreationsrik miljö och innefattar
många natursköna element.

Christels CV

University Certificate in Recreation and Leisure Education (1994)

Degree of Bachelor of Social Science with a major in Educational Sciences (1997)

Montessoriinfluenceed Pedagogics for Primary School Teachers (2000)

Health Education (2006)

The anatomy and Physiology of the horse (2006)

Health Psychology (2007)

Psychological Theories of Communication and processes  (2008)

Horse Physiology (2008)

Animal welfare (2009)

Horse behavior (2010)

Nature and culture guide (2012)

Equine assisted social work (2017)


Christel har inom det pedagogiska arbetat med alla ålderskategorier, skogsförskola, naturbruksgymnasium, förskola och grundskola samt arbetslivserfarenhet från olika yrken. Vetenskaplig förankring är en viktig faktor. 

Christel innehar förtroendeuppdrag inom Föreningen Nordsvenska Hästen, fullmäktige och ordförande i Hallands distrikt, 
tidningsredaktör och styrelsesuppleant i riksstyrelsen med ansvar för PR.

Personligt motto:

"Jag tror mig veta att jag kan det jag vill"

GOOGLE TRANSLATE